кадеты полиции, элита нации

Освітній проект для дітей “Кадети поліції”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правове виховання підростаючого покоління актуально в будь-якому суспільстві, а в нашому, воно є нагальною необхідністю. Сьогодні загальнолюдські цінності часто зневажаються, практично відсутні масові дитячі та молодіжні організації, а засоби масової інформації часто популяризують насильство і вседозволеність.

Зважаючи на вищевикладене, гостро постає питання про здійснення цілеспрямованої правової освіти школярів, підлітків та молоді, здійснення їх культурно-патріотичного виховання, формування стійкої законослухняної поведінки, та нетерпимості до протиправних вчинків та порушень закону.

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Метою програми «Кадети поліції» є реалізація положень Конституції України та Закону України «Про Національну поліцію», пов’язаних із взаємодією правоохоронних органів з громадськістю, відкритості та прозорості діяльності правоохоронних органів, підвищення довіри населення до органів та підрозділів Національної поліції України.

Завдання програми:

 • формування в учасників, стійкої системи знань про сучасну державу і право, громадянське суспільство, права та обов’язки людини, роль та місце правоохоронних органів у захисті прав і свобод громадян;
 • формування в учасників навичок правомірної поведінки, позитивних мотивів активної участі в суспільному житті країни, зокрема здійснення у разі потреби допомоги органам держави у боротьбі зі злочинами та іншими правопорушеннями;
 • виховування в учасниках особистісних рис громадянина України поваги до державної символіки, традицій та звичаїв українського народу, переконання в необхідності суворого дотримання законів, негативного ставлення до протиправних вчинків, формування здорового способу життя;
 • надання соціальної допомоги та здійснення правового виховання дітей з малозабезпечених та неповних сімей, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей з сімей загиблих працівників правоохоронних органів.

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ

Здійснення навчання по програмі «Кадети поліції» проходить з урахуванням вікових особливостей її слухачів. Відповідно до віку слухачі поділяються на 2 групи:

 • від 9 до 13 років – «Молодші кадети поліції»;
 • від 14 до 18 років – «Старші кадети поліції»;

До проведення навчальних занять залучається науково-педагогічний склад Харківського національного університету внутрішніх справ. За попередньою згодою до їх проведення можуть також залучатися працівники патрульної поліції міста Харкова, співробітники інших підрозділів Головного управління Національної поліції України в Харківській області, представники громадських правозахисних організацій, практикуючі психологи тощо.

 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

Програма складається з трьох основних блоків: теоретична підготовка, фізичне виховання, практична підготовка та ознайомлення з особливостями роботи підрозділів Національної поліції України.

Загальна тривалість програми складає:

 1. «Молодші кадети поліції» – 30 годин, з них:
 • теоретична підготовка – 12 годин;
 • фізичне виховання – 10 годин;
 • практична підготовка та ознайомлення з особливостями роботи підрозділів Національної поліції України – 8 годин.
 1. «Старші кадети поліції» – 36 годин, з них:
 • теоретична підготовка – 14 годин;
 • фізичне виховання – 14 годин;
 • практична підготовка та ознайомлення з особливостями роботи підрозділів Національної поліції України – 8 годин.

 V. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ «КАДЕТИ ПОЛІЦІЇ»

«Молодші кадети поліції»  – 30 годин

№ з/п Тема Кількість годин Відповідальний підрозділ
Теоретична підготовка
1. Вітчизна. З чого вона починається? 2 Кафедра українознавства
2. Як правильно поводити себе в суспільстві, з друзями та в школі? 2 Кафедра теорії та історії держави і права
3. Які права має дитина? 2 Кафедра конституційного та міжнародного права
4. Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я та поведінку дитини 2 Медична частина ХНУВС
5. Інтернет: чи корисно це? Як правильно використовувати соціальні мережі для спілкування та навчання? 2 Кафедра захисту інформації
6. Поліція твій друг та захисник 2 Кафедра адміністративної діяльності ОВС
Фізична підготовка[1]
7. Загальні фізичні вправи 2 Кафедра спеціальної фізичної підготовки
8. Спеціальні фізичні вправи 4 Кафедра спеціальної фізичної підготовки
9. Естафети, ігри, змагання 2 Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Практична підготовка.

Ознайомлення з особливостями роботи

підрозділів Національної поліції України

10. Ознайомлення з роботою експертної служби Національної поліції України. Перша домедична допомога 2 НДЕКЦ при ГУНП України в Харківській області.

Медична частина ХНУВС

11. Ознайомлення з сучасними зразками спеціальної техніки, пневматичної та вогнепальної зброї 2 Кафедра вогневої підготовки.

ГУНП України в Харківській області

12. Ознайомлення з роботою патрульної поліції м. Харкова 2 Управління патрульної поліції

м. Харкова

13. Ознайомлення з роботою кінологічної служби ГУНП в Харківській області та діями підрозділів Національної поліції щодо припинення злочинів 2 ГУНП України в Харківській області

«Старші кадети поліції» – 36 годин

№ з/п Тема Кількість годин Відповідальний підрозділ
Теоретична підготовка
1. Твоє місце в громадянському суспільстві. Які права та обов’язки має підліток?

 

2 Кафедра конституційного та міжнародного права
2. Правомірна та протиправна поведінка. Які види відповідальності існують у суспільстві? 2 Кафедра теорії та історії держави і права
3. Як уникати конфліктів та зупинити «хуліганські прояви»?

 

2 Кафедра психології та педагогіки
4. Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я та поведінку дитини.

 

2 Медична частина ХНУВС
5. Правоохоронні органи України. Для чого вони існують? 2 Кафедра адміністративної діяльності ОВС
6. Як використовувати Інтернет для спілкування та навчання? Як протистояти правопорушенням в соціальних мережах? 2 Кафедра захисту інформації
7. Поліція твій друг та захисник. Як стати поліцейським? 2 Кафедра адміністративної діяльності ОВС
Фізична підготовка[2]
8. Загальні фізичні вправи 4 Кафедра спеціальної фізичної підготовки
9. Спеціальні фізичні вправи 6 Кафедра спеціальної фізичної підготовки
10. Естафети, ігри, змагання 4 Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Практична підготовка.

Ознайомлення з особливостями роботи

підрозділів Національної поліції України

11. Ознайомлення з роботою експертної служби Національної поліції України. Перша домедична допомога 2 НДЕКЦ при ГУНП України в Харківській області.

Медична частина ХНУВС

12. Ознайомлення з сучасними зразками спеціальної техніки, пневматичної та вогнепальної зброї 2 Кафедра вогневої підготовки.

ГУНП України в Харківській області

13. Ознайомлення з роботою патрульної поліції м. Харкова 2 Управління патрульної поліції

м. Харкова

14. Ознайомлення з роботою кінологічної служби ГУНП в Харківській області та діями підрозділів Національної поліції щодо припинення злочинів 2 ГУНП України в Харківській області

VI. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

Програма реалізується на базі Харківського національного університету внутрішніх справ за сприянням громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта Нації».

Організаційне забезпечення програми покладається на проректора Харківського національного університету внутрішніх справ Клочка А.М.

Розклад занять по програмі «Кадети поліції» складається навчально-методичним відділом університету відповідно до тематичних планів підготовки визначених розділом ІІІ цього положення.

Періодичність реалізації програми визначається в залежності від навантаження науково-педагогічного складу університету та кількості осіб, які бажають пройти навчання.

Тематичний план програми підготовки учасників може бути змінено за погодженням сторін.

Максимальна кількість учасників програми усіх вікових категорій складає 100 осіб на кожний набір.

Участь в програмі є добровільною. З метою забезпечення соціальної спрямованості програми особлива увага приділяється залученню до складу учасників дітей з малозабезпечених та неповних сімей, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей з сімей загиблих працівників правоохоронних органів.

З метою забезпечення оптимальної кількості учасників програми та виявлення мотивації осіб, що бажають навчатися за програмою, університетом може бути організовано співбесіду з кандидатами на навчання.

Пропуск слухачем 2-х або більше занять без поважних причин є підставою для його відрахування з програми.

Для участі в програмі «Кадети поліції» необхідна письмова згода батьків чи піклувальників дитини (віком до 18 років), довідка про гарний стан здоров’я від лікаря та відсутність заборони на виконання фізичних вправ.

Учасники програми «Кадети поліції» розподіляються на групи в залежності від кількості учасників і до кожної групи призначається відповідальна особа.

Для участі в програмі учасники повинні мати спортивну форму, спортивне взуття, предмети особистої гігієни.

За підсумками програми «Кадети поліції» учасникам урочисто будуть вручені сертифікати.

 

Registration for : Освітній проект для дітей “Кадети поліції”

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Реєстрація закрита

Розкажіть про це друзям