30 Жов 2018

На Харківщині розроблено проект Регіональної програми з національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки

Департамент молоді та спорту ХОДА запропонував на розгляд проект Регіональної програми з національно-патріотичного виховання молоді. Розрахована вона на період 2019-2023 роки. Ми ознайомились з цим проектом і пропонуємо її стислий огляд.

Актуальність такого документу очевидна. Вже зараз ми бачимо, що багаторічне нехтування національно-патріотичного виховання призводить до ряду негативних явищ у суспільстві – зневага до державних символів, мови, культури та традицій, сепаратистських настроїв, що є справжніми викликами для національної безпеки та може призвести до непоправних наслідків.

В основу програми розробники заклали ідею розвитку Української державності, через виховання всебічно розвиненого патріотично налаштованого молодого громадянина, який прагне займатись саморозвитком та самовдосконаленням. До цього спонукають події новітньої історії нашої країни: виникнення великої кількості громадських ініціатив, молодіжних організацій та піднесення волонтерського руху.

Автори «Регіональної програми…» ставлять перед собою завдання швидко та якісно  відродити систему національно-патріотичного виховання, яка має об’єднати українську молодь. На цьому шляху є чимало проблем. Це відмінності у світогляді та цінностях, різні погляди на минуле, сучасність та майбутнє нашої держави, міжрегіональні та міжетнічні конфлікти. А брак обміну досвідом з розбудови громадянського суспільства, відсутність єдиних методик з національно-патріотичного виховання та недостатній рівень матеріального забезпечення не сприяють ефективному національно-патріотичному вихованню також.

Метою програми розробники бачать створення умов для виховання патріотично налаштованої молоді з активною громадянською позицією та високими моральними принципами. Створення умов для піднесення іміджу людей, громадян нашої країни, які зробили чи роблять великий вклад в обороноздатність нашої держави: воїни та ветерани АТО, ООС, поліцейських та волонтерів. Приклади їх самопожертви та відданість обраній справі мають стати основою для виховання поваги у молоді до військових, правоохоронців, відповідального та шанобливого ставлення до обов’язку Захисника Вітчизни, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та національної гідності. Заплановано в документі і співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, громадськими організаціями патріотичного спрямування.

Досягати поставлених цілей планують завдяки проведенню ряду заходів для молоді, куди також будуть залучати  учасників  бойових дій, військовослужбовців та членів їх сімей, представників громадських організацій, волонтерів, діячів  сучасної  культури,  мистецтва,  науки,  спорту,  які  виявляють  активну  громадянську  і патріотичну позицію. Це допоможе підвищити  рівень  толерантності,  запобігти  проявам  ксенофобії,   расової   та  етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі, а залучення представників громадянського суспільства  у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування дозволить підвищити довіру та лояльність до них.

За час відведений на виконання цієї програми, розробники планують створити  ефективну виховну  систему  національно-патріотичного  виховання, розвивати патріотичну свідомість та відповідальність, патріотизм у молоді.

 

Залишити відповідь